Regler/Rules

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder disse reglene:

- Vi setter nå et tak på 3 bidrag pr. deltaker.

Vi minner også om de andre reglene våre:

- Du kan bidra med hva du vil, bare det er papirhobby-relatert - LOer, kort eller altereringer.
- Bidrag leveres via InLinkz (den blå frosken)- Husk! at vi vil ha direkte link til bidraget, ikke bloggen.
- Når du deltar på en utfordring, skal det gå klart frem at oppgaven er besvart.
- Det du deltar med skal være nytt og ikke tidligere publisert.
Ingen tilbake linking.
- Du kan kombinere våre utfordringer med andre utfordringer.
- Har du ikke blogg, send oss bilde og navn på mail. (papiravisen@gmail.com)
- Papiravisen skal nevnes i innlegget med link tilbake til oss.- vinner trekkes random, men vår egen topp 3 blir og publisert.

Vår hovedutfordring publiseres den 6. hver måned og varer til den 5. måneden etter.Da vil vi offentliggjøre en liste over vinner og våre tre på topp-bidrag.
------------

A maximum of 3 contributions per participant.

We also want to remind you of our other rules:
- You can participate with anything, as long as it is paper hobby-related - Layout, cards or alterations.
- Contributions are delivered via InLinkz (the blue frog)

- Remember! We want the link for the contribution, not your blog.
- When you participate in a challenge, it should be clearly stated that the task has been answered.
- What you deliver should be a new product and not previously published.
No backlinking
- You can combine our challenges with other challenges.
- If you dont have a blog, send us a picture stating your name in a mail. (papiravisen@gmail.com)
- Papiravisen must be mentioned in the post with a link back to us
- our winner is picked random, but we have our top 3.
Our main challenge runs from the 6th until the 5th next month.
Then we will publish the winners and our top three contributions.