torsdag 21. juni 2012

Bidrag mottatt på mail

Her kommer et bidrag mottatt på mail.
Det er Anita Brenna som har sendt oss dette til 
blomstereng oppgaven vår.Tusen takk for ditt bidrag Anita!